S型存水弯丨虹吸排水管道系统
  • S型存水弯丨虹吸排水管道系统
  • S型存水弯丨虹吸排水管道系统
  • S型存水弯丨虹吸排水管道系统
  • 产品介绍
  • 产品规格

1.防腐耐磨,安装方便。
2.标椎生产及施工工艺,保障产品质量。
3.针对不同使用环境,制定适配方案。

 

S弯

 

 

 

 

 

 

相关产品